Hier vinden professionals informatie over alle manieren om patiënten/cliënten en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Voor professionals

Hier vinden professionals informatie over alle manieren om patiënten/cliënten en hun mantelzorgers te ondersteunen.

 

Crisisopvang

Voor professionalsCrisisopvang

Crisisopvang in Zeist voor mensen met dementie is mogelijk bij Warande Wooncentrum Heerewegen. Neem contact op met het Warande Adviescentrum voor Cliënten. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8-17 uur.

 

T 030 693 80 58

E zorgadvies@warandeweb.nl

 

Diagnostiek

foto5Waar kunt u terecht voor diagnostiek

Bij vermoeden van dementie kan men terecht bij de huisarts. Het Netwerk Dementie heeft een verwijskaart ontwikkeld waarop aangegeven wordt hoe u het best kunt verwijzen.

 

Download hier de verwijskaart.

 

De huisarts doet zelf de diagnostiek of verwijst door naar:

 • Geheugenpoli van het Diakoneesenhuis Zeist, telefoon 088-2509009 of via Zorgdomein
 • Geheugenpoli UMC-Utrecht, telefoon 088-7558378 of via Zorgdomein
 • Geheugenpoli Altrecht, telefoon 030-2297600 of via www.altrecht.nl/doorverwijzen

 

Zowel in de niet pluis-fase als na diagnostiek kan de casemanager voor de begeleiding in het traject ingeschakeld worden. Klik hier voor hoe aan te melden

 

Diagnostiek thuis

Als de huisarts ondersteuning wenst bij de diagnostiek, maar een bezoek aan de geheugenpoli is niet mogelijk, dan kan de huisarts een Specialist Ouderengeneeskunde en GZ-psycholoog inschakelen voor diagnostiek thuis. Voor thuiswonende ouderen kan dat via het Expertteam Dementie. Voor ouderen in een woonzorgcentrum kan dat via de adviserend Specialist Ouderengeneeskunde van de betreffende instelling.

 

Casemanagement

Casemanagement

Als u of iemand in uw omgeving te maken krijgt met dementie, komt er veel op u af en kunnen er veel vragen spelen. U kunt dan een Casemanager Dementie inschakelen. Dit is een vaste, persoonlijke begeleider voor mensen met een dementie en hun naasten. Een casemanager informeert, luistert, ondersteunt, denkt mee, adviseert en regelt samen met u de nodige zorg. De casemanager dementie is aanspreekpunt zolang de cliënt thuis woont en werkt nauw samen met de huisarts en thuiszorg. Het doel van de begeleiding die een casemanager biedt, is dat iemand met dementie zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. 

 

Casemanagers Dementie Gemeente Zeist

In de gemeente Zeist zijn casemanagers vanuit Accolade Zorg, Lelie Zorggroep, Santé Partners , Warande en Zorggroep Charim werkzaam. Wanneer de diagnose dementie gesteld is bij u of uw partner/familielid, bij uw patiënt, dan kan een casemanager begeleiding bieden. De begeleiding sluit steeds aan bij de ontwikkeling van het ziektebeeld en de belasting van de mantelzorgers. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar ons. U kunt ook zelf contactopnemen met een casemanager, ook wanneer er (nog) geen diagnose gesteld is. 

 

Voor aanmeldingen en informatie kunt u bellen naar: 088-8543286 of mailen naar casemanagerszeist@gmail.com 

 

Professionele hulpverleners kunnen aanmeldingen doen via Zorgspoor. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorgondersteuning

MantelzorgondersteuningMantelzorgondersteuning

Waak voor: ‘een patiënt achter de patiënt’

Bent u er zich van bewust dat:

 • Ook u in uw werk vaak met mantelzorgers te maken krijgt, al dan niet bewust?
 • Er in 2008 bij 450.000 mantelzorgers in Nederland sprake was van (ernstige) overbelasting?
 • De mantelzorger voor u een bron van informatie kan zijn als het gaat om de behandeling van uw patiënt?
 • Het werk van de mantelzorger ook ten gunste komt van uw werk en uw taak als huisarts?
 • Dé mantelzorger niet bestaat? Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden, categorieën en met verschillende achtergronden. Zij vragen dus verschillende manieren van aandacht en benadering.

 

Toolkit voor professionals

De LHV, Mezzo, Expertisecentrum Mantelzorg (samenwerkingsverband van Vilans en Movisie) en het Ministerie van VWS pleiten met deze praktische toolkit te waken voor ‘een patiënt achter de patiënt’. Door als huisarts eerder oog te hebben voor de mantelzorger en te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Deze toolkit helpt u hierbij, door praktische informatie en oplossingen aan te reiken. Download de Toolkit Mantelzorg.

 

Steunpunt Mantelzorg Zeist

Bij het Steunpunt Mantelzorg Zeist kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers terecht voor:

 • Informatie en advies
  Mantelzorgers kunnen informatie krijgen over voorzieningen en regelingen die belangrijk voor hen zijn. Informatie en advies wordt afgestemd op hun persoonlijke situatie. Het Steunpunt organiseert regelmatig themabijeenkomsten.
 • Een luisterend oor
  Het Steunpunt biedt een luisterend oor aan mantelzorgers van mensen met dementie. Het kan prettig zijn over de eigen situatie te praten, zodat de mantelzorger het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan.
 • Praktische ondersteuning
  Het Steunpunt kan informeren over vrijwillige thuishulp. U kunt bijvoorbeeld denken aan een vrijwilliger die de cliënt een dagdeel gezelschap houdt, zodat de mantelzorger op dat moment wat tijd voor zichzelf heeft.

 

Klik hier voor meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg Zeist.

 

Maatjes voor jong-dementerenden

MaatjesMaatjes voor jong-dementerenden

Is iemand met dementie jonger dan 75 jaar en heeft diegene behoefte aan iemand die op regelmatige basis samen een activiteit onderneemt? Zoals samen fietsen, wandelen, biljarten, of tennissen. Samen een museum bezoeken of zo maar een kopje koffie drinken?

 

Dan kan de persoon met dementie zich aanmelden bij het maatjesproject voor jong dementerenden van Stichting Handjehelpen regio Utrecht.

 

Voor meer informatie: zie de website van Handjehelpen regio Utrecht.

 

Expertteam Dementie

Expertteam Dementie

Het Expertteam Dementie biedt ondersteuning aan de huisarts bij de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Wie zitten in het team?

 • Casemanagers dementie
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Psycholoog
 • SPV-er

 

Waarvoor kunt u terecht bij het team?

 • Zorgdiagnostiek
 • Psycho-educatie
 • Gedragsobservatie en advies
 • Medicatiebeleid

 

Hoe werkt het team?

 • Geen actie zonder toestemming huisarts
 • (Periodieke) terugkoppeling uitgevoerde acties
 • Ambulant team
 • Periodiek MDO over cliënten
 • Begeleidingsplan per cliënt

 

 

Sociëteit De Boulevard

Sociëteit De Boulevard

Warande Sociëteit De Boulevard helpt mensen met dementie, of geheugenproblemen door een andere oorzaak, die nog thuis wonen. Het leven met dementie, of geheugenproblemen vraagt om aanpassingen voor zowel de persoon zelf, als de naaste omgeving.

 

Klik hier voor meer informatie over Warande Sociëteit De Boulevard.

 

OntmoetingsCentrum Zeist

OntmoetingsCentrum ZeistOntmoetingsCentrum Zeist

Zorgen voor een familielid met dementie roept veel vragen op. Het Ontmoetingscentrum Zeist (OCZ) is bedoeld voor iedereen met dementie en hun mantelzorgers. Dit zijn vaak familieleden, vrienden of buren.

Ontmoetingscentrum Zeist heeft twee locaties in Zeist. 

Voor meer informatie:    ontmoetingscentrum Zeist

                                      

Zangkoor Eigenwijs

Elke dinsdag van 15.45-16.45 in OC Zeist Centurm. 

 

Scholing

Scholing

Waar kunt u terecht voor scholing over dementie voor uzelf of uw medewerkers? De casemanagers dementie verzorgen op aanvraag een cursus.

Hiervoor kunt u contact opnemen met netwerkcoördinator Lysanne de Boer via lysannedeboer@zorggroepcharim.nl of 06-83 24 57 21

 

 

Spoedzorg

Spoedzorg

Vanaf woensdag 21 september 2016 is er één centraal toegangspunt voor spoedzorg in Zeist. Zeister huisartsen hebben aangegeven behoefte te hebben aan één centraal toegangspunt voor het regelen van spoedopnames.

Warande, Charim en Accoladegroep hebben dit met elkaar geregeld.

Het aanmeldpunt heeft een centraal telefoonnummer 0900 - 0400 212, dat 24/7 te bereiken is. Overdag bemenst het Warande Adviescentrum voor Cliënten dit nummer. In de avond, nacht en weekenden, regelt de ambulante verpleegkundige dienst van Charim de bemensing.

Om de huisartsen te ondersteunen is er een speciale website: http://zeistspoedzorg.weebly.com. Hierop vermelden Charim, Warande en Accoladegroep hun lege spoedplaatsen. Warande vermeldt hier ook de lege plaatsen van hospice Heuvelrug.

 

Huisartsen kunnen via een triagemodel zien welke spoedzorg het betreft en vervolgens of er plekken vrij zijn. Om de aanmeldingen voor spoedzorg zo efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen, is er een verdeling gemaakt van de spoedplaatsen:

 • Warande: crisisopname somatiek Wlz (Wet langdurige zorg)
 • Accoladegroep: crisisopname psychogeriatrie Wlz
 • Charim: eerstelijnsverblijf ZVW

 

Als er uit de triage blijkt dat het spoedzorg betreft en er op dat moment geen lege plek is voor spoedzorg dan zal de betreffende organisatie, zoals hierboven genoemd, de casus van de huisarts moeten overnemen. Deze organisatie zal dan actief moeten bemiddelen in het vinden van een plek elders in het land. Indien er geen mogelijkheden gevonden worden om opname te realiseren, dan is afgesproken dat de casus weer teruggelegd wordt bij de huisarts. Dit centrale punt in Zeist is een pilot. Huisartsen, Warande, Charim en Accoladegroep gaan tot 1 februari 2017 op deze manier werken en daarna wordt er geëvalueerd en worden mogelijke verbeteringen doorgevoerd.

 

Samenwerking

Samenwerking

De website van eerstelijns zorgverleners in Zeist die samenwerken aan geïntegreerde eerstelijnszorg in Zeist.

https://zorg4zeist.nl