Hier vindt u informatie over de organisatie van het Netwerk Dementie Zeist.

Over het netwerk

Het Netwerk Dementie Zeist is ontstaan op initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken en gestart als Landelijk Dementie Programma project in 2006. De afgelopen jaren heeft het project veel bereikt. Zo is onder andere casemanagement gestart, is er een ontmoetingscentrum en een expertteam gestart.

 

Betrokken partijen hebben voor de samenwerking binnen de ketenzorg Dementie een intentieverklaring getekend en een financiële bijdrage geleverd. De volgende partijen zijn onderdeel van het netwerk:

 • Gemeente Zeist
 • Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken
 • Altrecht 
 • Diakonessenhuis Zeist
 • Santé partners
 • Warande 
 • Vredenoord
 • Accolade zorggroep
 • Zorggroep Charim 
 • MeanderOmnium
 • B. Ott, Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde
 • Lelie Zorggroep

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator Lysanne de Boer,  Telefoon: 06-83 24 57 21  e-mail: lysannedeboer@zorggroepcharim.nl

 

AltrechtDiakonessenhuisVredenoordMeanderOmniumB.VitrasAccoladeZorggroep 

Woningbouwvereniging Logo Warande CorporateGemeenteAlzheimerlelie zorggroep aliantus