Alzheimer Nederland steunt oproep om meer werk te maken van dementiepreventie. Lees hier het gehele artikel van Alzheimer Nederland 

 

 

 

 

Bakkerij Brandsma in Kerckebosch (Zeist) heeft de eerste Samen Dementie Vriendelijk sticker ontvangen. Lees hier het gehele artikel uit de Nieuwsbode!

Dringende oproep van LAEGO (Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde ouderen) aan Kamerleden over de noodzaak van de casemanager dementie

"Wij kaderartsen van LAEGO pleiten voor meer inzet van gespecialiseerde casemanagers dementie. De afbraak van dementiezorg thuis moet stoppen.

Wij roepen de leden van de Tweede Kamer op om in het Algemeen Overleg wijkverpleging a.s. woensdag 5 juli te pleiten voor betere ondersteuning van patiënten met dementie en hun mantelzorgers.

De functie van de casemanager dementie vinden wij cruciaal in de zorg voor patiënten met dementie. Op 3 juli stuurden wij een brief met een noodoproep aan de kamerleden van de vaste commissie van VWS”.

 

Geachte leden van de Tweede Kamer van de vaste commissie VWS:

Als je dementie krijgt dan lijdt je verlies op alle domeinen van je gezondheid. Wij huisartsen van LAEGO** willen niet dat onze patiënten met dementie en hun mantelzorgers ook nog hun casemanager dementie verliezen.

Wij huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde werkzaam in de eerstelijn hebben de casemanagers dementie hard nodig. Zij zijn de spil van de dementiezorg in de eerstelijn!

Het aantal mensen met dementie is momenteel ruim 270.000 en daar komen jaarlijks 13.000 patiënten bij. Dementie is een chronische neurologische ziekte met lichamelijke achteruitgang waar mensen binnen enkele jaren aan overlijden. In Nederland zijn 5068 (LHV, juni 2017) huisartsenpraktijken. Uitgaande van 70% thuiswonende patiënten met dementie zijn er per huisartsenpraktijk dus gemiddeld 37 patiënten met deze diagnose!

Een echtpaar uit mijn huisartsenpraktijk.

De man leed al jaren aan dementie. Aanvankelijk verliep alles stabiel. Maar de zorgbehoefte nam steeds meer toe. Zijn vrouw kreeg ook verschijnselen van dementie. Het echtpaar woonde nog zelfstandig in een serviceflat met thuiszorg. Er volgde een onrustige periode binnen het hele systeem; het echtpaar, de thuiszorg en de kinderen. Regelmatig werd een appèl op de huisarts en de huisartsenpost gedaan. Als huisarts ben ik het directe aanspreekpunt en de regisseur van de zorg. Ik lag er wakker van. Wat was ik opgelucht toen de geroutineerde casemanager dementie die al bekend was met het echtpaar, al het regelwerk en het contact met de kinderen en de thuiszorg van mij overnam. Deze casemanager heeft er voor gezorgd dat er een plek kwam in een instelling waar het echtpaar de juiste zorg kon krijgen. Afgestemd op de wens van de kinderen.

Daarom pleiten wij voor continuïteit van zorg door een vertrouwenspersoon met de juiste kennis over een patiënt met dementie en zijn mantelzorgers. Dat is cruciaal in de thuissituatie. Bij voorkeur iemand die ze kan begeleiden vanaf de eerste signalen van dementie tot opname of overlijden. Het is daarom van groot belang dat zoals voorheen, de casemanager ook weer kan worden ingezet voordat de diagnose dementie gesteld wordt. Door hun expertise zorgen casemanagers dementie ervoor dat de juiste ondersteuning wordt geboden voor zowel de patiënt als zijn mantelzorgers. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen veelal met een betere kwaliteit van leven. Maar ook kan de mantelzorger het daardoor langer volhouden. Ten slotte kan de casemanager dementie ingezet worden voor een dementievriendelijke samenleving door het geven van adviezen aan zorgverleners en andere betrokkenen die te maken hebben met mensen dementie, zowel in de periode van voor als na de diagnose.

Voor nadere informatie, bestuur van LAEGO:

Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde Zeist, 06-53867368

Shanti Brandon, kaderhuisarts ouderengeneeskunde Den Haag, 06-5163767

**LAEGO is een netwerk van in de ouderengeneeskunde gespecialiseerde huisartsen (kaderhuisartsen). In het netwerk zijn ook specialisten ouderengeneeskunde gespecialiseerd in de eerste lijn (voormalig verpleeghuisartsen) opgenomen. Wij beogen een sterke eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen en hun mantelzorgers met lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve, samenhangende zorg, ondersteuning én welzijn. Tevens hechten wij veel waarde aan kwaliteit van leven en aan het proactief bespreekbaar maken van zorgwensen rond het levenseinde. Zowel lokaal, regionaal als landelijk stimuleren wij de kwaliteit van zorg en samenwerking tussen de diverse disciplines. Ouderen met dementie behoren meestal tot de meest kwetsbare en zorgbehoevende patiënten in onze praktijk.

 

 

 

Op 7 juni vond in Zeist de training GOED omgaan met dementie plaats voor chauffeurs van de bussen van MeanderOmnium. Stichting MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie van Zeist. Kijk voor het hele verhaal en foto's op de website van Samendementievriendelijk.nl

De Nederlandse Zorgautoriteit start samen met Alzheimer Nederland een meldactie over de wachttijden voor casemanagement dementie. In verschillende regio's moeten mensen te lang wachten op deze vorm van zorg. In opdracht van staatssecretaris Van Rijn wil de zorgautoriteit in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn zodat direct gewerkt kan worden aan een oplossing. Daarom vraagt de NZa mensen die meer dan zes weken moeten wachten zich te melden.  De meldactie duurt drie maanden.

Via onderstaande link kunt u hier informatie over vinden:

https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-wil-weten-wie-lang-moet-wachten-op-casemanager-dementie/